'on the ball' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

on the ball

1. znający się na rzeczy, fachowy, mający o czymś pojęcie, umiejący coś robić (praktycznie jest to część konstrukcji czasownikowej: znać się na rzeczy, mieć o czymś pojęcie, umieć coś)

This job is pretty dangerous, so you have to be on the ball just to stay alive.

Ta robota jest dość niebezpieczna, więc musisz znać się na rzeczy żeby zostać przy życiu. (... więc musisz być znającym się na rzeczy ...)

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: