'pass go' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

pass go

poradzić sobie, dać (sobie) radę, doprowadzić coś do końca (wbrew wszelkim przeciwnościom), dopiąć swego, odnieść sukces wbrew wszystkiemu

I know it's gonna be hard, but I will pass go with this project.

Wiem, że będzie ciężko, ale doprowadzę do końca to przedsięwzięcie.
« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: