'pass the buck' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

pass the buck

wykręcać się od czegoś, uchylać się od odpowiedzialności, unikać odpowiedzialności, zrzucać winę na kogoś, winić kogoś, obwiniać kogoś

You can't pass the buck now, when everybody knows it was your responsibility.

Nie możesz się teraz wykręcać, kiedy wszyscy wiedzą, że to ty byłeś za to odpowiedzialny.
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: