'paste someone one' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

paste someone one

uderzyć kogoś raz, walnąć kogoś raz, zasunąć komuś raz/ jednego, zdzielić kogoś raz, dosunąć komuś raz/ jednego, przyłożyć komuś jednego

If you wanna win you have to paste him one right in the kisser.

Jeżeli chcesz wygrać, musisz walnąć go razprosto w buźkę.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: