'take care of number one; take care of numero uno' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

take care of number one; take care of numero uno

dbać o własne interesy, zajmować się sobą, troszczyć się o siebie

Like everybody, I take care of number one first.

Jak wszyscy, najpierw dbam o własne interesy.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: