Zaloguj się, aby zachować postępy w nauce.

Test z kategorii:
Ssaki

Wskaż tłumaczenie słowa/wyrażenia:
muł
nauczone: 0/30 punktów: 0
tiger

1

tiger

donkey

2

donkey

hind

3

hind

lion

4

lion

mule

5

mule

cat

6

cat

Obsługa testu myszką lub klawiszami: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz Enter.

Dopasuj tłumaczenie. Wybierz odpowiedź z sześciu dostępnych opcji klikając w nią lub naciskając odpowiadający jej numer na klawiaturze.