Zaloguj się, aby zachować postępy w nauce.

Test z kategorii:
Ssaki

Wskaż tłumaczenie słowa/wyrażenia:
lampart
nauczone: 0/30 punktów: 0
cougar

1

cougar

marmot

2

marmot

fox

3

fox

leopard

4

leopard

giraffe

5

giraffe

skunk

6

skunk

Obsługa testu myszką lub klawiszami: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz Enter.

Dopasuj tłumaczenie. Wybierz odpowiedź z sześciu dostępnych opcji klikając w nią lub naciskając odpowiadający jej numer na klawiaturze.