Zaloguj się, aby zachować postępy w nauce.

Test z kategorii:
Ssaki

Wskaż tłumaczenie słowa/wyrażenia:
nietoperz
nauczone: 0/30 punktów: 0

1

bat

2

squirrel

3

rabbit

4

monkey

5

baby

6

pig

Obsługa testu myszką lub klawiszami: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz Enter.

Dopasuj tłumaczenie. Wybierz odpowiedź z sześciu dostępnych opcji klikając w nią lub naciskając odpowiadający jej numer na klawiaturze.