Zaloguj się, aby zachować postępy w nauce.

Test z kategorii:
Ssaki

Wskaż tłumaczenie słowa/wyrażenia:
swine
swine
nauczone: 0/30 punktów: 0

1

szczur

2

gibon

3

kozica

4

szop pracz

5

wielbłąd

6

trzoda chlewna

Obsługa testu myszką lub klawiszami: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz Enter.

Dopasuj tłumaczenie. Wybierz odpowiedź z sześciu dostępnych opcji klikając w nią lub naciskając odpowiadający jej numer na klawiaturze.