Formy usług

Na rynku można wyróżnić kilka rodzajów świadczenia usług tłumaczeniowych. Każdy z nich ma swoją specyfikę, wybór danego modelu jest uzależniony od predyspozycji, jak i osobistych preferencji tłumaczy.

 

  • Wolny strzelec - najczęściej spotykany model wykonywania pracy tłumacza. Wolny strzelec współpracuje z agencją tłumaczeń, która zajmuje się przede wszystkim pośrednictwem i koordynowaniem procesu tłumaczenia. Z usług wolnych strzelców korzystają również wydawnictwa. Tłumacz pracujący w domu otrzymuje dokumenty do tłumaczenia pocztą elektroniczną. Do prowadzenia działalności w tej formie konieczne jest posiadanie własnego sprzętu komputerowego, dostępu do Internetu oraz, coraz częściej, jednego z programów wspomagających proces tłumaczenia (CAT). Wśród głównych zalet przypisywanych telepracy, wymienia się najczęściej właśnie swobodę wyboru miejsca i czasu pracy. Niestety zmusza to tłumacza do pracy w izolacji i stanowi często największą przeszkodę w rozwoju zawodowym.

  • Samodzielnie świadczenie usług - Tłumacza indywidualnego od wolnego strzelca odróżnia fakt posiadania stałych, własnych (nie agencyjnych) klientów. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością ponoszenia stałych opłat, jak ZUS oraz podatki, dlatego tę formę wybierają bardziej doświadczeni tłumacze, potrafiący zagwarantować wysoki poziom usług i pozyskać stały strumień zleceń.

  • Dział tłumaczeń w firmie - Niektóre instytucje, takie jak banki, kancelarie prawne czy firmy konsultingowe, często decydują się na zatrudnienie własnego stałego zespołu tłumaczy. Dla tłumacza oznacza to koncentrację na dokumentach pochodzących z danej firmy, co z jednej strony pozwala na wąską specjalizację, a z drugiej strony ogranicza rozwój umiejętności w tłumaczeniu tekstów z innych dziedzin.

  • Zespół tłumaczy - Model ten pozwala na najszybszy rozwój umiejętności zawodowych. Dzięki wspólnej pracy nad dokumentem w tym samym czasie powstaje efekt synergii, a dodatkowego znaczenia nabiera efekt uczenia się przez nauczanie. Członkowie zespołu wymieniają się spostrzeżeniami i dzielą wiedzą. Przyspiesza to zdobywanie kwalifikacji zawodowych oraz poziomu tłumaczeń. Ponadto każdy z tłumaczonych tekstów jest weryfikowany, dzięki czemu tłumacz może szybko analizować i eliminować błędy. Model ten, bardzo rzadko spotykany na rynku tłumaczeń, realizowany jest od samego początku przez Corporate Services.

  • Tłumacz w instytucjach Unii Europejskiej - Aby zostać tłumaczem dla departamentu tłumaczeń w Brukseli lub jednej z instytucji europejskich, wymagane jest zdanie egzaminu, po którym otrzymuje się status urzędnika służby cywilnej UE. Tłumacze najczęściej zajmują się przekładem tekstów prawnych i innych dokumentów administracji Unii Europejskiej.

  •  

pozostałe zakładki:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.