to blubber - archiwum słówek dniaword #6417 of the day (2021-02-19):

to blubber

DEFINITION:[verb] - to cry in a noisy way like a child
EXAMPLE:Oh, stop blubbering! It's only a small cut.
POLISH TRANSLATION:beczeć, mazać się


Adjective/Noun/Verb & Preposition of the day:

unpopular with

EXAMPLE:That professor is unpopular with the students.
POLISH TRANSLATION:nielubiany przez kogoś
« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony