respectful - archiwum słówek dniaword #6427 of the day (2021-03-01):

respectful

DEFINITION:[adjective] - that shows admiration for somebody or something
EXAMPLE:They all stood in respectful silence.
POLISH TRANSLATION:pełen szacunku, pełen poważania


Adjective/Noun/Verb & Preposition of the day:

infection with

EXAMPLE:The disease caused by an infection with SARS-CoV-2 is called COVID-19.
POLISH TRANSLATION:infekcja, zakażenie czymś
« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony