Future Simple przeczenia – ćwiczenia z angielskiego

Polecenie:

Change the statement into a negative.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Future Simple - pytania i przeczenia

  1. Mary will be in Manchester next week.

  2. All right, we will go out tonight.

  3. He will be angry with me.

  4. Sue will like her new cat.

  5. I'll be tired after work tomorrow.

  1. Jack will fall in love with her soon.

  2. I'll be home all day tomorrow.

  3. I'm sure we will lose the game.

  4. They'll look after our baby next week.

  5. You'll sleep well tonight.

Więcej ćwiczeń dla Future Simple - pytania i przeczenia:

Zobacz także: Opis gramatyki: Future Simple - pytania i przeczenia lub wszystkie Future Simple ćwiczenia

Komentarze (1)

Thank you, ang.pl ~!! ٩(- ̮̮̃-̃)۶

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.