Ćwiczenia online - Czasowniki modalne can, could

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Create sentences by choosing the correct forms of the verbs.
poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Czasowniki modalne can, could w języku angielskim

  1. How will you   repair the car without the correct tools?

  2. My best friend   play classical guitar very well when he was eleven.

  3.   to the park later?

  4. I never knew that Mark   to university if he'd wanted.

  5. Tell me what I   to help.

  6. Pete   get in touch with his brother yet.

  7. I   speak French well before I went to secondary school.

  8. I   make any sense of what he was saying.

  9. Was John   you yesterday?

  10. I found out later that we   three days earlier.

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: