Zawody po angielsku (jobs in English) – ćwiczenia leksykalne

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

poziom ćwiczenia: intermediate

Słownik tematyczny: Zawody po angielsku (zdjęcia i wymowa)

  1. This dress was made by my favourite  .

  2. I have to speak to my   tomorrow morning.

  3. This   is an expert in French history.

  4. I believe the orchestra has a new  .

  5. Which   has done the plans for your new house?

  1. A   I met says he can replace my windows in a day.

  2.   sometimes say something simply to get votes.

  3. Mike has a lot of stress and is unhappy. He should see a  .

  4. The   told me the shoes I want will be in stock next week.

  5. Janice is the   of the local newspaper.

Więcej ćwiczeń dla Zawody po angielsku (zdjęcia i wymowa):

Zobacz także: Słownik tematyczny: Zawody po angielsku (zdjęcia i wymowa) lub wszystkie Zawody ćwiczenia

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.