Turystyka i podróże (B1–B2) – ćwiczenia leksykalne z języka angielskiego

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

poziom ćwiczenia: intermediate

Słownik tematyczny: Turystyka i podróże po angielsku (zdjęcia i wymowa)

  1. Please don't block the   with your luggage.

  2. I love spending all day on a soft,  .

  3. Don't   too sharply on the bends or you'll lose control of the car.

  4. The flight is   to depart at midnight.

  5. What do you think about   holiday this year?

  1. This seems like a good place to set up  .

  2. The journey involves a   in Berlin.

  3. Would you like to   the boat for a while?

  4. The   offered us a discount on holidays taken in May.

  5. The   was full before we arrived at the port.

Więcej ćwiczeń dla Turystyka i podróże po angielsku (zdjęcia i wymowa):

Zobacz także: Słownik tematyczny: Turystyka i podróże po angielsku (zdjęcia i wymowa) lub wszystkie Turystyka i podróże ćwiczenia

Komentarze (1)

Nie mogłoby być w pierwszym zdaniu the duty-free shop ? Przecież tam są rzeczy "pierwszej potrzeby" do kupienia przed wylotem a blokowanie dostępu do niego mogłoby skończyć się tragedią ;)

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.