Przymiotniki dzierżawcze (possessive adjectives) – ćwiczenia online

Polecenie:

Choose the correct possessive adjectives to complete the sentences.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Przymiotnik dzierżawczy w języku angielskim

  1. I don't like it when you drink from cup!

  2. John wants to know when you can give him back book.

  3. Marcel and Elaine have just bought own house in Falmouth.

  4. We can't find coats. Did you move them from the hall?

  5. Sandra told me she spent all money on a new dress.

  1. Make sure you take umbrella with you, Molly!

  2. Have you seen keys anywhere? I put them on the table earlier.

  3. David has lost wallet. He thinks he left it on the bus.

  4. We should paint flat in summer so we can open the windows until the paint dries.

  5. My brothers will be coming on new motorbikes next time they visit us.

Więcej ćwiczeń dla Przymiotnik dzierżawczy w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Przymiotnik dzierżawczy w języku angielskim lub wszystkie Zaimki ćwiczenia

Komentarze (4)

hej

There is a mistake. At the 10 point is ,, My brothers". It should be ,, My brethren " ;)

Dla 5klasisty zdania są zbyt rozbudowane, poza tym użyte czasy przeszłe, których jeszcze nie poznał.

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.