Past Perfect budowa – ćwiczenia online

Polecenie:

Complete the sentences using Past Perfect.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Past Perfect - budowa

  1. By the time I got to Bill's place, he already/get very drunk.

  2. When Tom came back to his hometown he wanted to marry Jane but she already/marry someone else.

  3. Helen visit Paris several times before, so she offered to be our guide.

  4. My flat looked really nice because my daughter just/clean it.

  5. She was frightened as she never/dive into such deep water before.

  1. I felt awful because I eat far too much for lunch.

  2. Mary go to bed by the time her husband got home.

  3. I know about Tom's problems for a long before I met him.

  4. By the time Jack climbed to the top of the mountain, we already/start going down.

  5. I told you that Mark take my money before he left.

Więcej ćwiczeń dla Past Perfect - budowa:

Zobacz także: Opis gramatyki: Past Perfect - budowa lub wszystkie Past Perfect ćwiczenia

Komentarze (15)

easyy

nie polecam xDD

90% mam

got=gotten

Bardzo fajny teścik

fajny tescik miałem 100%

W pierwszym zdaniu powinna być dopuszczalna amerykańska III forma czasownika get, czyli gotten. Ta jest częściej stosowana w US aniżeli got, która to z kolei jest formą typowo brytyjską. Formę gotten dopuszcza słownik polsko angielski, wydany przez Oxford University Press.

jakie wyniki? Ja miałem 100%

III forma od get to got

Ups, had already gotten poprawilo na had already got, co jest bledem, czy nie?

dive jest legularne

Thank you, ang./

jest dive to znaczy nurkować i jest regularne

sarapietrzak tam jest "dive" czyli "nurkować" i to slowo jest regularne

She was frightened as she had never dived into such deep water before, błąd w tym zdaniu- drive jest słowem nieregularnym, a 3 forma od niego to driven

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.