Liczba mnoga rzeczownika w języku angielskim – testy

ćwiczenie nr
#1723
poziom
intermediate
Twoja historia

Polecenie:

Put the nouns in the plural form.

Wstaw rzeczowniki w liczbie mnogiej.

  1. I hate insect , especially fly .

  2. There are plenty of joke about mother-in-law .

  3. He has bought some new knife and fork .

  4. John uses five key to lock the house. He's really afraid of thief .

  5. My father keeps a lot of sheep and cattle .

  1. The hero of the book get married at the end.

  2. I bought two fishing-rod for my son .

  3. There are a lot of fish in the pond, especially carp and trout .

  4. I have two very comfortable armchair in the living room.

  5. We got new watch and dress from our parents for Christmas.

Więcej ćwiczeń dla Liczba mnoga rzeczownika w języku angielskim:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (4)

@PisonD Ponieważ 'fish' należy do rzeczowników które mają taką samą formę w liczbie pojedynczej i mnogiej, podobnie jak swine czy sheep. Istnieje słówko fishes , które oznacza ryby w sensie gatunku i może się pojawić w tekstach o charakterze naukowym. Najczęściej jednak można spotkać formę mnogą fish.

:)

There are a lot of FISH in the pond? Dlaczego nie fishes?

Thank you, ang.pl