Liczba mnoga rzeczownika w języku angielskim – ćwiczenia

ćwiczenie nr
#766
poziom
elementary
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Insert each noun provided after the gap in the plural.

Wstaw w liczbie mnogiej każdy rzeczownik podany za pustym miejscem.

  1. Look! There are two mouse running away from those cat .

  2. Leave those box in your bedroom and come here.

  3. My brother weigh around seventy kilo each.

  4. I don't like fruit but I love all vegetable , especially tomato .

  5. Both of my ex-wife were English and they were both very nice lady .

  1. Natalie is always losing her handkerchief .

  2. I love my grandfather's story about wolf .

  3. My child built two snowman in front of the house yesterday.

  4. None of the passer-by saw the two car crash.

  5. I want to take photo of man and woman from different country .

Więcej ćwiczeń dla Liczba mnoga rzeczownika w języku angielskim:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (2)

literówki

Thank you, ang.pl