Stopniowanie przymiotników – wyjątki – ćwiczenia z angielskiego

Polecenie:

Write the comparative or superlative of the adjectives and quantifiers.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Stopniowanie przymiotników – wyjątki

  1. I failed my exam. What could be bad?

  2. I think your essay is good than mine.

  3. We have little milk than juice.

  4. Jack needs much time to think it over.

  5. That hotel is far away than this one.

  1. They need far information to solve this problem.

  2. My brother is two years old than me.

  3. My old brother is twenty-two.

  4. bad thing about working at this school is the noise.

  5. This is good book I've ever written.

Więcej ćwiczeń dla Stopniowanie przymiotników – wyjątki:

Zobacz także: Opis gramatyki: Stopniowanie przymiotników – wyjątki lub wszystkie Przymiotniki ćwiczenia

Komentarze (3)

Dziękuje za zwrócenie uwagi i poprawienie tego drugiego zdania, którego zgłosiłam niedawno:)

W zdaniu:
I think your essay ,, if '' better than mine.
Powinno być:
I think your essay ,,is'' better than mine.

Dziekuje za naprawienie cwiczenia~!!

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.