Zaimki – testy z języka angielskiego

Polecenie:

Put in the correct pronoun to complete the sentences.

poziom ćwiczenia: elementary

Opis gramatyki: Zaimki osobowe w języku angielskim

  1. It was given to I by the Queen she.

  2. We enjoyed we very much at the party.

  3. She has made she very unpopular.

  4. We don't know they well because they live in a different part of town.

  5. Hey, Jack, wait for we!

  1. George, get a clean glass for he, please.

  2. This bag of sweets is for you, darling.

  3. I can't believe this house belongs to Sarah Green. Is it really she?

  4. Is that umbrella you?

  5. We will bring our cards and Jessie and Maria will bring they.

Więcej ćwiczeń dla Zaimki osobowe w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Zaimki osobowe w języku angielskim lub wszystkie Zaimki ćwiczenia

Komentarze (3)

Thank you, ang.pl

W 9 ma być yours bo występuje już po rzeczowniku a nie z rzeczownikiem.

Dlaczego w 9 jest yours ,skoro z rzeczownikami występują określniki dzierżawcze ?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.