Ćwiczenia – Present Continuous zastosowanie

ćwiczenie nr
#1852
poziom
elementary
Twoja historia

Polecenie:

Complete the sentences using Present Continuous.

Uzupełnij zdania w czasie Present Continuous.

  1. Mike not/read . He have his lunch.

  2. Look! Our uncle come !

  3. You work very hard today.

  4. Oh no! Why you/cry again?

  5. Sorry, I'm busy now. I do my project.

  1. She not/talk to her brother. She clean her room.

  2. you/try to sleep?

  3. They build a new house for their daughter.

  4. I learn French this year. I not/learn German.

  5. No, they not/sleep . They have breakfast.

Więcej ćwiczeń dla Kiedy używamy czasu Present Continuous?:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (7)

Thank you, ang.pl

uważam że system powinien zatwierdzać jako poprawne zarówno użycie "isn't" jak i "is not". Podobnie dla "aren't" i "are not" itp. Obie formy są poprawne, co więcej na etapie uczenia się, są czesto używane dla łatwiejszego zapamiętania.

13/14 przez literówkę ..

helen1584 trzeba pisać pełną formę

Trzeba wpisywać pełną formę -you are/ they are

dlaczego you're i they're uznało za błąd???

Literówki