Stronia bierna z czasownikami modalnymi w języku angielskim – testy

Polecenie:

Complete the sentences in passive voice.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Czasowniki modalne w stronie biernej

  1. I'm afraid this can't do right now.

  2. That book should give to Kate for her birthday next week.

  3. Helen shouldn't criticize for her work yesterday.

  4. Umbrellas must leave in the cloakroom.

  5. John can't see in the park yesterday as he was at home all day.

  1. The meeting on Thursday might cancel if it snows heavily again.

  2. Sue must tell the bad news because she looks very sad.

  3. I may not believe to be trustworthy because I got caught stealing things at work.

  4. Ben's cat should take to the vet a long time ago.

  5. That issue shouldn't bring up at tonight's meeting.

Więcej ćwiczeń dla Czasowniki modalne w stronie biernej:

Zobacz także: Opis gramatyki: Czasowniki modalne w stronie biernej lub wszystkie Strona bierna ćwiczenia

Komentarze (3)

4. Umbrellas must (have been left) be left in the cloakroom. - dałam czas przeszły. zrozumiałam to zdanie jako: Musiałeś zostawić parasole w szatni, nie można tego zrozumieć w ten sposób? Dlaczego to jest źle?

Thank you, ang.pl ~!! ٩(- ̮̮̃-̃)۶

Dziękuję.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.