Czasowniki modalne w stronie biernej

Należy jeszcze omówić tworzenie strony biernej po czasownikach modalnych. Na szczęście jest to bardzo proste. Zobaczmy.

czas teraźniejszy

W czasie teraźniejszym i przyszłym sprawa jest bardzo prosta, po czasowniku modalnym wstawiamy be a po nim III formę czasownika właściwego. Oto schemat oraz garść przykładów:

playcan/can't
playcould/couldn't
playmay/may not
playmight/mightn't
playshould/shouldn't
playought to
playmust/mustn't
+ be + past participle
(III forma)
playIt can be done. To może być zrobione.
playMichael may be given a promotion. Michael może awansować (dostać awans).
playThe meeting might be postponed as John hasn't arrived yet. Spotkanie może być przełożone, bo John jeszcze nie przyjechał.
playThis door musn't be opened by unauthorized personnel. Tych drzwi nie wolno otwierać nieupoważnionym osobom. (nie mogą być otwierane)
playThe letter should be sent by the end of the week. List powinien być wysłany do końca tygodnia.
playThis painting is so valuable that it ought to be kept in a safe. Ten obraz jest tak cenny, że powinien być trzymany w jakimś sejfie.
playThis table can't be repaired any more. It's completely destroyed. Ten stół nie może już być naprawiony. Jest kompletnie zniszczony.
playYou may not be given another chance... Możesz nie dostać kolejnej szansy...
playIt's the kind of secret that shouldn't be told to anyone. To taki sekret, który nie powinien być wyjawiony nikomu.

REKLAMA
REKLAMA

czas przeszły

Czas przeszły jest niewiele trudniejszy, tutaj po czasowniku modalnym (jeżeli wyrażamy przypuszczenie oraz mówiąc, że coś powinno/nie powinno mieć miejsca w przeszłości) wstawiamy zawsze have been a potem III formę czasownika właściwego, zobaczmy:

playcan/can't
playcould/couldn't
playmay/may not
playmight/mightn't
playshould/shouldn't
playought to
playmust/mustn't
+ have been + past participle
(III forma)

playShe couldn't have been murdered earlier. The traces say otherwise. Ona nie mogła być zamordowana wcześniej. Ślady mówią co innego.
playThe parcel should have been sent to a different address. Ta paczka powinna była być wysłana pod inny adres.
playI couldn't find the key all day. You know it ought to have been put on its place. Nie mogłem znaleźć klucza przez cały dzień. Wiesz, że powinien był być odłożony na miejsce.
playThis essay could have been written much better. Ten esej mógł być napisany dużo lepiej.
playC'mon, Mary must have been given her own card. Everyone's got one. Bez jaj, Mary musiała dostać własną kartę, każdy ją dostał. ("musiała być dana")
playThe missing documents may have been stolen. Brakujące dokumenty mogły zostać skradzione.
playShe may not have been informed. Być może nie została poinformowana.

Jeżeli natomiast w czasie przeszłym chcemy wyrazić konieczność lub jej brak, czy też możliwość lub jej brak, strona bierna wygląda prawie tak samo, jak w czasie teraźniejszym. Jedynie czasownik modalny ma III formę.

playhad to/didn't have to
playcould/couldn't
+ be + past participle (III forma)
playThe report had to be finished on time so we worked like mad till midnight. Raport musiał być skończony na czas, więc pracowaliśmy jak szaleni do północy. (konieczność)
playThe professor arrived on time and the lecture didn't have to be cancelled. Profesor przybył na czas i wykład nie musiał być odwołany. (nie było takiej konieczności)
playAll dishes could be tasted before you decided to order them. Wszystkich dań można było spróbować zanim decydowano się na ich zamówienie. (istniała taka możliwość)
playMy brother's CDs were locked in his desk and they couldn't be touched. Płyty mojego brata były zamknięte w jego biurku i nie mogły być dotykane. (nie było takiej możliwości)

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (7)

Gramatyka sama w sobie wytłumaczona ok, tyle, że mam problemy w ćwiczeniach z uzupełnieniem zdań nawet po przeczytaniu zasad kilkakrotnie

Jedyna skuteczna metoda to próbować tłumaczyć na polski i wtedy po polsku dopierać wyrazy..

masakra ^_^

J w ogóle nie ogarniam. Nie wiem kiedy jaki czas stosować. Monotematycznie jest OK, ale gdy w ćwiczeniu nalezy zastsować jedne z listy - to mam problem. Poza tym nastepstwo czasów. Jestem zniechęcona i wściekła na swoją niemoc.

teraz to juz nie ogarniam... ;/

@jakaziu
Wydaję mi się, że:
ISTNIEJE TAKA MOŻLIWOŚĆ, dlatego to zdanie jest poprawne.
Gdyby ktoś PRZYPUSZCZAŁ, że istnieje taka możliwość, ale nie miałby tej wiedzy, wtedy racja byłaby po twojej stronie.

hmmm... coś mi się nie zgadza w 3 zdaniu. moim zdaniem powinno być:
All dishes could have been tasted before you decided to order them.
zgodnie z II zasadą na tej stronie.

Postaw nam wirtualną kawę