Strona bierna - czasy Continuous

Jak wiemy, czasy Continuous charakteryzują się tym, że w zdaniu musi wystąpić forma czasownika z końcówką -ing. Tak samo musi ona wystąpić w stronie biernej. Pierwsza sprawa to to be w formie odpowiedniej dla czasu, następnie wstawiamy formę gerund (z końcówką -ing) czasownika be - otrzymujemy being. Co zostało? Oczywiście konieczna jest III forma czasownika właściwego, dajemy ją na koniec i już mamy zdanie w stronie biernej w czasach Continuous. Zobaczmy wzorcowe zdanie w trzech czasach:

strona czynna strona bierna
Present Continuous
playHe is writing a book. playA book is being written.
Past Continuous
playHe was writing a book. playA book was being written.

REKLAMA
REKLAMA

I do zapamiętania schemat:

forma 'to be'
dla danego czasu
past participle
(III forma)
A book
Books
+ is/are
was/were
+ being + written

Utrwalmy te wiadomości analizując więcej przykładowych zdań:

playDinner was being cooked by Sue when the guests arrived. Obiad był gotowany przez Sue kiedy zjawili się goście.
playI can't give you a lift. My car is being serviced right now. Nie mogę cie podwieźć. Mój samochód jest w przeglądzie w tej chwili.
(jest przeglądany)
playA man was being interviewed for a job when I was waiting to see the boss. Jakiś człowiek był przesłuchiwany w sprawie pracy kiedy czekałem na spotkanie z szefem.
playThe new staff are being introduced to the boss. Nowy personel jest przedstawiany szefowi.
playBecause of the noise, I could hardly hear what was being said. Z powodu hałasu prawie nie słyszałem o czym mówiono. (co było mówione)
playCriminals were being chased by the police as their car crashed into a tree. Przestępcy byli ścigani przez policję, gdy ich samochód uderzył w drzewo.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (6)

jaka forma jest poprawna
Did car was stolen czy Was car stolen

RyzykantAPSIK. Jest coś takiego jak future simple in the past. nastepuje wtedy zamiana will na would. reszta zostake bez zmian :)

Nie ma pytań w stronie biernej

przemson przecież we wstępie masz jak wół napisane: strona bierna występuje w każdym z angielskich czasów

@pawwwwel
W stronie biernej nie używamy: present, past i future perfect continous oraz future continous.

a future continous?

Postaw nam wirtualną kawę