Strona bierna - czasy Simple

W czasach Simple (Present Simple, Past Simple, Future Simple) sprawa jest bardzo prosta: po odpowiedniej dla danego czasu formie czasownika to be wstawiamy III formę czasownika właściwego i gotowe. Spójrzmy na przykładowe zdanie w tych trzech czasach:

strona czynna strona bierna
Present Simple
playHe writes books. playBooks are written.
Past Simple
playHe wrote a book. playA book was written.
Future Simple
playHe will write a book. playA book will be written.

REKLAMA
REKLAMA

Oto schemat podsumowujący tworzenie strony biernej w czasach Simple:

forma 'to be'
dla danego czasu
past participle
(III forma)
A book
+ is
was
will be
+ written
Books are
were
will be

Prześledźmy więcej przykładów zdań:

playThis report was printed yesterday at 8. Ten raport został wydrukowany wczoraj o godzinie 8.
playWe're sorry to announce that the shop will be closed the following week. Z przykrością informujemy, że sklep będzie zamknięty w przyszłym tygodniu.
playThe dinner is served. Podano do stołu. ;-)
playDid you know that they were robbed again last night?! Wiesz, że znów ich okradli wczoraj w nocy?!
(dosł. zostali okradzeni)
playMy task is done. I can go home now. Moje zadanie zrobione. Mogę iść do domu.
playThis model of Ford is sold all over Europe. Ten model Forda jest sprzedawany w całej Europie.
playI think that this book was stolen from the library - can you see the places where the stamps were? Myśle, że ta książka została ukradziona z biblioteki - widzisz miejsca, gdzie były pieczątki?
playWill this street be closed till next month? Czy ta ulica będzie zamknięta do następnego miesiąca?
playYou won't be paid next week, I'm afraid. Obawiam się, że nie zapłacą ci w następnym tygodniu.
("nie zostaniesz zapłacony")
playThis statue was made by Donatello. Ten posąg został wykonany przez Donatella.
playIs it forbidden to smoke in this building? W tym budynku nie wolno palić?
(dosł. jest zabronione)
playThis movie will be awarded - it has already been nominated in 4 categories. Ten film zostanie nagrodzony - już został nominowany w 4 kategoriach.
playThat rabid dog was chased for several days before it was eventually shot. Ten wściekły pies był ścigany kilka dni zanim w końcu został zastrzelony.
playShon is still very weak. He was operated on last night. Shon jest wciąż bardzo słaby. Był operowany w nocy.
playFiona was offended by his unkind remarks. Fiona została obrażona jego niemiłymi uwagami.
playThe book is not sold yet, you can still buy it. Książka nie jest jeszcze sprzedana, wciąż możesz ją kupić.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (16)

Moim zdaniem jest dobrze wytłumaczone. Brakuje nieco ćwiczeń z tworzeniem pytań w stronie biernej.

Wyjaśnienie:
https://www.ang.pl/forum/grammar-is-fun/261572

1. Dlaczego: "The dinner is served." a nie: "The dinner has been served."

2. Dlaczego: "My task is done. I can go home now." a nie: ""My task has been done. I can go home now."

Ale ja głupi...

Może się czepiam ale nie ma czegoś takiego jak CZASY Simple/Continuous/Perfect. Czas może być Past/Present. (nie nie, nie ma czasu Future ;) ). Simple/Continuous/Perfect to są aspekty - Prosty, ciągły, dokonany.
Używajcie właściwej terminologii.

W zdaniu:

Did you know that they were robbed again last night?! Wiesz, że znów ich okradli wczoraj w nocy?!
(dosł. zostali okradzeni)

jest błąd

jeśli "did you know" to stosuje się następstwo czasów i wówczas powinno być "they had been robbed" czyż nie?
no chyba, że did zamienimy na do....to i z tłumaczeniem na polski się zgodzi.

Ta strona jest naprawde genialna. Sądze że dzięki niej opanuje angielski.

radek1968
Przecież na końcu zdania masz jak byk napisane: "I`m afraid"
W czym problem? :)

Mnie rozwala osobiscie dowolne tlumaczenie np.You won't be paid next week gdzie tu słowo obawiam się .jak dla mnie poczatkujacego to masakra .Wiem juz ,że nie da sie dosłownie przetłumaczyc ale dodawac sobie cos czego nie ma .

w ostatnim zdaniu nie powinien być perfect?

sorry za błąd :)

Czegoś nie rozumie, dla Future Simple podana jest forma "will be" a czy nie ma być "will"? W Future Continuous występuje "will be".

Zdania 2 i 3 są poprawne. Zdanie 1 powinno brzmieć: It is said that he has had a dog for 2 weeks. A w 4: It is said that she has written 100 pages.

mógłby mi ktoś powiedzieć jak przetłumaczyć zdanie :
1. Mówi się, że on ma psa od 2 tygodni.
czy to będzie It is said that he had a dog for 2 weeks.
?
2.Mówi się, że ona teraz pisze powieść
It is said that she is writing a novel.
3.Mówi się,że ona piszę powieść od 2 miesięcy
It is said that she has been writing a novel for 2 months.
4. Mówi się, że ona napisała 100 stron.
It is said that she written 100 pages

Czy to jest dobrze?

mi to wygląda na zwykłą inwersję... te pytania. :P więc nie jest chyba tak tragicznie ;]

ale i tak dla mnie cała gramatyka to jeden wielki znak zapytania...

(post 'engee30' z dnia 28-lut-2008)
PYTANIA W STRONIE BIERNEJ:
czas simple present:
pytanie ogolne:
Is + 3 os.l.poj/rzeczownik w l.poj. + imieslow bierny (III forma czas.)
Are + pozostale osoby (oprocz 1 os.l.poj.)/rzeczownik w l.mnogiej + imieslow bierny (III forma czas.)
Am + I + imieslow bierny (III forma czas.)

pytania szczegolowe:
When/What/Why/How + wszystko to, co wyzej:

Is she liked by her students?
Are your parents employed?
Am I arrested?

Why is she liked by her students?
Where are your parents employed?
Why am I arrested?
_____
czas simple past:
pytanie ogolne:
Was + 1 i 3 os.l.poj/rzeczownik w l.poj. + imieslow bierny (III forma czas.)
Were + pozostale osoby/rzeczownik w l.mnogiej + imieslow bierny (III forma czas.)

pytania szczegolowe:
When/What/Why/How + wszystko to, co wyzej:

Was she liked by her students?
Were your parents employed?

Why was she liked by her students?
Where were your parents employed?
_____
czas present continuous:
pytanie ogolne:
Is + 3 os.l.poj/rzeczownik w l.poj. + being + imieslow bierny (III forma czas.)
Are + pozostale osoby (oprocz 1 os.l.poj.)/rzeczownik w l.mnogiej + being + imieslow bierny (III forma czas.)
Am + I + being + imieslow bierny (III forma czas.)

pytania szczegolowe:
When/What/Why/How + wszystko to, co wyzej:

Is he being followed?
Are your sisters being helped?
Am I being mocked?

Why is he being followed?
How are your sisters being helped?
Who am I being mocked by?
_____
czas past continuous:
pytanie ogolne:
Was + 1 i 3 os.l.poj/rzeczownik w l.poj. + being + imieslow bierny (III forma czas.)
Were + pozostale osoby (oprocz 1 os.l.poj.)/rzeczownik w l.mnogiej + being + imieslow bierny (III forma czas.)

pytania szczegolowe:
When/What/Why/How + wszystko to, co wyzej:

Was he being followed?
Were your sisters being helped?

Why was he being followed?
How were your sisters being helped?
_____
czas present perfect simple:
pytanie ogolne:
Has + 3 os.l.poj/rzeczownik w l.poj. + been + imieslow bierny (III forma czas.)
Have + pozostale osoby (oprocz 1 os.l.poj.)/rzeczownik w l.mnogiej + been + imieslow bierny (III forma czas.)

pytania szczegolowe:
What/Why/How + wszystko to, co wyzej:

Has your car been repaired yet?
Have they been sacked?

Who has your car been repaired by?
Why have they been sacked?
_____
czas past perfect simple:
pytanie ogolne:
Had + wszystkie osoby/rzeczowniki + been + imieslow bierny (III forma czas.)

pytania szczegolowe:
What/Why/How + wszystko to, co wyzej:

Had your car been repaired yet?
Had they been sacked?

Who had your car been repaired by?
Why had they been sacked?
_____
czasy present perfect continuous/past perfect continuous (na ogol nie uzywa sie)
_____
czasowniki modalne (simple:
pytanie ogolne:
modal + wszystkie osoby/rzeczowniki + be + imieslow bierny (III forma czas.)

pytania szczegolowe:
When/What/Why/How + wszystko to, co wyzej:

Could it be sent by courier?
When could it be sent by courier?
_____
konstrukcja 'be going to':
pytania ogolne:
Is/Are/Am/Was/Were + podmiot + going to be + imieslow bierny (III forma czas.)

pytania szczegolowe:
When/What/Why/How + wszystko to, co wyzej:

Am I going to be punished?
Were they going to be deported?
When am I going to be punished?
Why were they going to be deported?
_____
ale sieczka, co?

Postaw nam wirtualną kawę