Strona bierna w czasach simple – testy

ćwiczenie nr
#928
poziom
intermediate
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Write past simple sentences in the passive voice.

Utwórz zdania w czasie past simple w stronie biernej.

  1. My cat hit by a car yesterday.

  2. Those beautiful poems write by my best friend.

  3. Her new car damage very badly last night.

  4. You sack because you didn't work hard enough.

  5. The telephone invent a long time ago.

  1. My friends rob in a car park last week.

  2. His decision not/accept from the very beginning.

  3. I give a prize only once in my life.

  4. My dog find in the forest and bring home yesterday.

  5. The new chairs order two weeks ago but haven't arrived yet.

Więcej ćwiczeń dla Strona bierna - czasy Simple:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (6)

Jakie jest hasło do dokumentu w PDF ?

@andrzejorlowski: ale 'you' bez względu na to czy mówimy o jednej osobie czy kilku, zawsze jest w liczbie mnogiej - w tym przypadku 'were'

W 4-tym może być zarówno was jak i were. Nie wiemy czy chodzi o człowieka czy ludzi.. i ja bym obstawiał raczej pojedynczego człowieka.

JanJakubPierws… tu chodzi o to, że w dalszej części zdania można użyć zarówno
czasu przeszłego:

"Mój pies został znaleziony w lesie i przyprowadziłem go do domu wczoraj".

jak i kolejnej strony bierniej:

"Mój pies został znaleziony w lesie i został przyprowadzony do domu wczoraj".

Bład w drugiej luce xziewiątego zadania program poprawia jako "was brought/brought", gdzie drugi po ukosniku wyraz jest zbędny, jako, że ma identyczną treść, jak jego poprzednik.

Thank you, ang.pl ~!! ٩(- ̮̮̃-̃)۶