Strona bierna w czasach simple – testy

Polecenie:

Write past simple sentences in the passive voice.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Strona bierna - czasy Simple

  1. My cat hit by a car yesterday.

  2. Those beautiful poems write by my best friend.

  3. Her new car damage very badly last night.

  4. You sack because you didn't work hard enough.

  5. The telephone invent a long time ago.

  1. My friends rob in a car park last week.

  2. His decision not/accept from the very beginning.

  3. I give a prize only once in my life.

  4. My dog find in the forest and bring home yesterday.

  5. The new chairs order two weeks ago but haven't arrived yet.

Więcej ćwiczeń dla Strona bierna - czasy Simple:

Zobacz także: Opis gramatyki: Strona bierna - czasy Simple lub wszystkie Strona bierna ćwiczenia

Komentarze (3)

JanJakubPierws… tu chodzi o to, że w dalszej części zdania można użyć zarówno
czasu przeszłego:

"Mój pies został znaleziony w lesie i przyprowadziłem go do domu wczoraj".

jak i kolejnej strony bierniej:

"Mój pies został znaleziony w lesie i został przyprowadzony do domu wczoraj".

Bład w drugiej luce xziewiątego zadania program poprawia jako "was brought/brought", gdzie drugi po ukosniku wyraz jest zbędny, jako, że ma identyczną treść, jak jego poprzednik.

Thank you, ang.pl ~!! ٩(- ̮̮̃-̃)۶

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.