Strona bierna w czasach simple – testy

Polecenie:

Create simple tense sentences in the passive voice.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Strona bierna - czasy Simple

  1. The letter not/post a week ago, it was earlier.

  2. As Kate is very busy working, her children usually/look after by a nanny.

  3. My friends advise to be careful about the food when they were in India.

  4. your shop/close for a long time?

  5. My flowers not/water every day. I do it every three days.

  1. that car/produce in Sweden or Italy?

  2. Jane not/ask to move out until next week.

  3. Mike and I catch reading my sister's diary yesterday.

  4. I tell to be quiet at least twice during each lesson.

  5. The contract sign tomorrow.

Więcej ćwiczeń dla Strona bierna - czasy Simple:

Zobacz także: Opis gramatyki: Strona bierna - czasy Simple lub wszystkie Strona bierna ćwiczenia

Komentarze (4)

Zdanie 9 jest w present, ponieważ on/ona jest upominana co najmniej dwa razy na każdej lekcji. Czyli na każdej lekcji rozmawia i jest upominana, żeby była cicho.

Ja też dałam w past 9 zdanie

@annamk Również wydaję mi się, że past simple pasuje do 9.

czy 9 zdanie jest poprawne ?? według mnie to past....

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.