Strona bierna w czasie future simple – ćwiczenia online

Polecenie:

Complete the sentences in future simple passive.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Strona bierna - czasy Simple

  1. This house sell next month.

  2. My work finish tomorrow.

  3. The final decision make on Monday.

  4. Dinner serve in a minute.

  5. That problem not/solve until next week.

  1. My new book publish soon.

  2. The money pay at the end of October.

  3. Bill not/invite to my parties any more.

  4. Your bike repair as soon as possible.

  5. A new airport build near here soon.

Więcej ćwiczeń dla Strona bierna - czasy Simple:

Zobacz także: Opis gramatyki: Strona bierna - czasy Simple lub wszystkie Strona bierna ćwiczenia

Komentarze (3)

Świetna stronka :-)

Thank you, ang.pl ~!! ٩(- ̮̮̃-̃)۶

Super :-)

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.