Strona bierna - czasy Perfect

Teraz kolej na czasy typu Perfect. Pamiętamy jak je tworzymy? Jeśli Perfect to III forma czasownika. W takim razie tworzymy III formę czasownika to be, otrzymujemy been, dodajemy słówko pomocnicze wymagane w danym czasie, a na koniec... znów czasownik w III formie! Tak tak, będziemy mieli obok siebie dwa czasowniki w III formie. Zobaczmy:

  strona czynna   strona bierna
Present Perfect
  playHe has written a book.   playA book has been written.
Past Perfect
  playHe had written a book.   playA book had been written.
Future Perfect
  playHe will have written a book.   playA book will have been written.

Do tego schemat:

    forma 'to be'
dla danego czasu
  past participle
(III forma)
A book
Books
+ has/have
had
will have
+ been + written

I przykładowe zdania:

playThose fields have been flooded and the people living in the area had to be evacuated. Pola zostały zalane i ludzie tam mieszkający musieli być ewakuowani.
playThe window had been broken before we arrived. Okno zostało zbite zanim przybyliśmy.
playYou can't complain - everything has been done as you wanted. Nie możesz narzekać - wszystko zostało zrobione tak jak chciałeś.
playHave the apples been transported to the shop already? Czy jabłka zostały już przewiezione do sklepu?
playBy the end of the month all the tasks will have been completed and we can go for a holiday. Do końca miesiąca wszystkie zadania zostaną zakończone i możemy się udać na zasłużony urlop. ;-)
playThe boss has been forced to fire one of his best workers. Szef został zmuszony do zwolnienia jednego ze swoich najlepszych pracowników.
playIn my opinion he shouldn't have been treated like that! In the end he admitted it was his fault. Moim zdaniem on nie powinien był być tak potraktowany. W końcu przyznał się, że to była jego wina.
playDid you know his wife has been kissed by some stranger?! Czy wiesz, że jego żonę pocałował jakiś obcy facet?!
(dosł. została pocałowana)

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (18)

@Aries: Skąd pomysł, żeby użyć had to z formą been?

wobec tego proszę o wyjaśnienie dlaczego jestem w błędzie

@Aries100: Zawsze warto sprawdzić przed napisaniem komentarza, który wprowadza w błąd

w pierwszym zdaniu powinno być: ...had to been evacuated

Ja mam pytanie odnośnie ostatniego zdania jako przykład.
Czy w zdaniu tym skoro mamy do czynienia z pytaniem nie powinno być "any stranger" zamiast "some stranger".
Chyba że coś mylę. Jeśli tak, to będę wdzięczna za wyjaśnienie.

Do Karpik90: "Dlaczego w pierwszym przykładzie jest: had to be evacuated zamiast had been evacuated?"

Bo to jest strona bierna z czasownikiem "have to" - musieć

Sorry źle oznaczyłem nick. Czasy Future Cont i Future Perfect Cont nie mają strony biernej.

kra2a002 - bo zdanie wskazuje na to, że czynność ewakuacji była równocześnie albo po zalaniu, a jak dasz had been to by oznaczało, że przed.

Jest strona bierna czasu Future Perfect Continous I Future Continous ?

Dlaczego w pierwszym przykładzie jest: had to be evacuated zamiast had been evacuated?

grejpfrut ma racje tu chodzi o ewakuowanie ludzi

@pp.bizu nie masz racji, evacuate znaczy także ewakuować ludzi, opuścić budynek (przez ludzi).

"people living in the area had to be evacuated"
Ewakułować w tym znaczeniu można domy, dany teren, ale nie ludzi. Bo znaczy to nie mniej tyle co wypróżnić ludzi żyjących tam.

Nie, ponieważ po czasownikach modalnych występuje bezokolicznik.

Nie, ponieważ po czasownikach modalnych występuje bezokolicznik.

Czy w przykładzie czasu Future Perfect nie powinno być :
A book will HAS been written?

Czyli Present Perfect Continuous i Past Perfect Continuous nie mają strony biernej?

tytuł zakładki to "czasowniki modalne 2" i jest on mylący, tymczasem jest to czas Perfect