Strona bierna w czasach perfect – testy

Polecenie:

Create perfect tense sentences in the passive voice.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Strona bierna - czasy Perfect

  1. you/ever/rob in the street? Yes, once.

  2. The house completely/destroyed before the fire brigade arrived.

  3. Our conversation interrupt by phone calls three times so far.

  4. Your wages not/pay by next Tuesday.

  5. After all his problems solve, he went on holiday.

  1. We deceive by Mark a few times lately, so we don't trust him now.

  2. How your/ideas/receive since you went back to work?

  3. Supper prepare by eight o'clock.

  4. Jack's flat nicely/furnish before he invited us round.

  5. this/place/invade by so many tourists before? No, it's the first time.

Więcej ćwiczeń dla Strona bierna - czasy Perfect:

Zobacz także: Opis gramatyki: Strona bierna - czasy Perfect lub wszystkie Strona bierna ćwiczenia

Komentarze (5)

Thank you, ang.pl ~!! ٩(- ̮̮̃-̃)۶

Present Perfect odnosi się międzi innymi do obecnych stanów które mogą ulec zmianie, wpasowuje się chyba idealnie

Dlaczego w zdaniu " Has this place been invaded by so many tourists before? No, it's the first time." został użyty Present Perfect a nie Past Perfect?

Wytłumaczy ktoś? Proszę.

W luźnym tłumaczeniu "Po tym, jak skończył wszystkie egzaminy, udał się na wakacje" - na wakacje udał się PO egzaminach, co uzasadnia użycie czasu past perfect.

After all his exams had been taken, he went on holiday. - nie rozumiem tej konstrukcji ?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.