Strona bierna w czasach continuous – testy

Polecenie:

Write past continuous sentences in the passive voice.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Strona bierna - czasy Continuous

  1. I could feel I watch.

  2. The dishes clear away while I was resting on the sofa.

  3. The plan discuss in great detail.

  4. Candidates interview in pairs to save time.

  5. Tom operate on at eight in the morning yesterday.

  1. Flowers still/sell outside the cemetery when we were getting in the car.

  2. When we arrived, supper serve.

  3. Mary's cat feed when I went into the kitchen.

  4. Two young men beat by some hooligans when the police arrived.

  5. My new film show to the critics when the fire alarm went off.

Więcej ćwiczeń dla Strona bierna - czasy Continuous:

Zobacz także: Opis gramatyki: Strona bierna - czasy Continuous lub wszystkie Strona bierna ćwiczenia

Komentarze (5)

Thank you, ang.pl ~!! ٩(- ̮̮̃-̃)۶

@YetQ: Zgodnie z poleceniem, ćwiczenie sprawdza znajomość strony biernej w czasie past continuous, trudno więc, żeby system zaliczał inne opcje, nawet jeśli kontekst ich nie wyklucza.

W 3 i 4 zdaniu ewidentnie można zastosować czas present jak i past. Podczas gdy tylko past jest akceptowalny (oczywiście continuous).

Poprawnie jest shown

W zdaniu 10 - "showed" powinno być uznawane jako poprawne bo to też jest 3forma słowa show.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.