Trzeci okres warunkowy (third conditional) – ćwiczenia

Polecenie:

Choose the correct forms to create sentences in the third conditional.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Third Conditional - Trzeci okres warunkowy

 1. I  1   married Jennifer if Dave  2  .

  1
  2

 2. If you  1   me about your problems, I  2   helped.

  1
  2

 3.  1   Alan's help, I  2   never have started my own business.

  1
  2

 4. What would you  1   if you  2   a journalist?

  1
  2

 5. If it  1   for my love of the work, I  2   my job much earlier.

  1
  2

 1. If Sarah  1   at the party, she  2   a few pieces on piano.

  1
  2

 2. You  1   what I said if you  2   so much.

  1
  2

 3. John  1   you what to do if  2  .

  1
  2

 4. They  1   if we  2   the invitations earlier.

  1
  2

 5. How would you  1   the car if you  2   the service manual?

  1
  2

Więcej ćwiczeń dla Third Conditional - Trzeci okres warunkowy:

Zobacz także: Opis gramatyki: Third Conditional - Trzeci okres warunkowy lub wszystkie Okresy warunkowe ćwiczenia

Komentarze (9)

Wydaje mi się, że w 4powinno być hadn't became a nie hadn't become ?

@TotalnyKozak: III forma od czasownika "come" to też "come" (come, came, come)

Jak dobrze, że są takie strony jak ta , ćwiczenia super.Thanks ❤️

Jak dobrze, że są takie strony jak ta , ćwiczenia super.Thanks ❤️

100% ez

Fajne te ćwiczenia

w zadaniu 9 chyba powinno byc "would have came" zamiast "would have come"

Thank you, ang.pl ~!! ٩(- ̮̮̃-̃)۶

Dobre ćwiczenia, dzięki nim można się dobrze nauczyć!

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.