Czasowniki modalne – ćwiczenia z angielskiego

Polecenie:

Complete the sentences by choosing the correct forms of the verbs.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Czasowniki modalny must w języku angielskim

  1. They   round when we were out.

  2. My wallet   in the car. It's not in my pocket.

  3. You   that test already.

  4. That   the third time you've said that.

  5. Surely Maggie and Tom   When did that happen?

  1. We   a wrong turning. We're lost.

  2. You look terrible. You   feel awful.

  3. It   that time already!

  4. Robert   this. He's not the nasty type.

  5. You   very sad when you heard about Tim's death.

Więcej ćwiczeń dla Czasowniki modalny must w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Czasowniki modalny must w języku angielskim lub wszystkie Czasowniki modalne ćwiczenia

Komentarze (4)

Thank you, ang.pl

Thank you, ang.pl - e-lekcje

:)

Thank you, ang.pl

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.