Czasowniki modalny must w języku angielskim

W tym rozdziale nauczymy się mówić, że wiemy coś na 100%.

Zajmijmy się najpierw przypadkiem, kiedy wiemy z pewnością, że dana sytuacja ma miejsce.
W celu wyrażenia tej pewności stosujemy znany nam już czasownik must.

Przykłady:

playThe keys must be somewhere here. Te klucze muszą gdzieś tutaj być.
playDid you have a late night again? Man, you must be exhausted! Znów zarwałeś noc? Człowieku, musisz być wyczerpany!

Aby wyrazić pewność, że dana sytuacja nie ma miejsca, stosujemy can't.

A oto przykłady:

playThe keys can't be here. Tych kluczy z pewnością tutaj nie ma.
playYou had an early night so you can't be tired. Poszedłeś wcześnie spać, więc nie możesz być zmęczony.

A co z przypuszczeniami dotyczącymi przeszłości? Jak powiedzieć: a) Na pewno coś ważnego się stało albo b) Niemożliwe, że zapomniał o naszym spotkaniu? W takiej sytuacji stosujemy a) must lub b) can't / couldn't oraz perfect infinitive (czyli have + III formę czasownika):

playSomething important must have happened. Musiało się stać coś ważnego. (na pewno stało się coś ważnego)
playHe can't have forgotten about our meeting. Nie mógł zapomnieć o naszym spotkaniu. (niemożliwe, że zapomniał)
playThey must have lost their way. Pewnie zgubili drogę.
playShe couldn't have died. I spoke to her yesterday! Niemożliwe, że umarła. Przecież wczoraj z nią rozmawiałam!

Ćwiczenia online:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Komentarze (1)

wypasiona strona !!! brawa dla autorów!!!

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.