Czasownik modalny must w języku angielskim

W tym rozdziale nauczymy się za pomocą czasowników modalnych wyrażać domysły i przypuszczenia, czyli na podstawie obiektywnych lub subiektywnych przesłanek, będziemy oceniać prawdopodobieństwo jakiejś sytuacji.

Zajmijmy się najpierw przypadkiem, kiedy jesteśmy pewni, że dana sytuacja ma miejsce (co nie znaczy, że jest faktem).
W celu wyrażenia tej pewności stosujemy czasownik must.

Przykłady:

playThe keys must be somewhere here. Te klucze muszą gdzieś tutaj być.
playDid you have a late night again? Man, you must be exhausted! Znów zarwałeś noc? Człowieku, musisz być wyczerpany!
They must have lots of money if they can afford a new car every year. Muszą mieć dużo pieniędzy, skoro stać ich każdego roku na nowy samochód.

REKLAMA
REKLAMA

Aby wyrazić pewność, że dana sytuacja nie ma miejsca, stosujemy can't.

A oto przykłady:

playThe keys can't be here. Tych kluczy z pewnością tutaj nie ma.
playYou had an early night, so you can't be tired. Poszedłeś wcześnie spać, więc nie możesz być zmęczony.
She can't know the truth. Ona na pewno nie zna prawdy.

Oczywiście, przypuszczenia mogą dotyczyć jakiegoś działania, które jest w toku, i wtedy po czasowniku modalnym wstawimy present infinitive, czyli:

He must be waiting for us at the bus stop. On na nas na pewno czeka na przystanku autobusowym.
They can't be staying in this hotel. Na pewno nie nocują w tym hotelu.

A co z przypuszczeniami dotyczącymi przeszłości, np. Na pewno coś ważnego się stało albo Niemożliwe, że zapomniał o naszym spotkaniu? W pierwszym przypadku stosujemymust, a w drugim can't / couldn't , a potem perfect infinitive (czyli have + III formę czasownika):

playSomething important must have happened. Musiało się stać coś ważnego. (= Na pewno stało się coś ważnego.)
playHe can't have forgotten about our meeting. Nie mógł zapomnieć o naszym spotkaniu. (= Niemożliwe, że zapomniał o spotkaniu.)
playThey must have lost their way. Pewnie zgubili drogę.
playShe couldn't have died. I spoke to her yesterday! Niemożliwe, że umarła. Przecież wczoraj z nią rozmawiałam!

Jeśli natomiast prawdopodobieństwo, że coś ma lub będzie miało miejsce jest obiektywnie lub subiektywnie mniejsze (czyli nie mówimy na pewno, tylko być może), użyjemy could, may i might, przy czym might wybierzemy, gdy oceniamy stopień prawdopodobieństwa na niski.

playcould
playmay
playmight

Porównajmy przykłady:

I could be mistaken. Mogę się mylić./Być może się mylę.
playIt may rain tomorrow. Jutro może padać./Być może jutro będzie padać.
playHe might still be in this room. On może być ciągle jeszcze w tym pokoju/Być może on nadal jest w tym pokoju.
(Aczkolwiek prawdopodobieństwo jest małe.)

Wersja przecząca:

She may not want to come. Ona może nie chcieć przyjść/Być może nie będzie chciała przyjść.
They might not sign the contract. Mogą nie podpisać kontraktu./Być może nie podpiszą kontraktu. (Aczkolwiek prawdopodobieństwo jest małe.)

Prawdopodobieństwo dotyczące przeszłości wyrażamy przez could, may, might, may not, might not + perfect infinitive. Kilka przykładów:

playThey could have forgotten about the meeting. Mogli zapomnieć o spotkaniu. (I dlatego nie przyszli.)
playHe may have cheated on her. Możliwe, że ją zdradził. (Ale jednak prawdopodobieństwo nie jest duże, więc może jednak rozstali się z innego powodu...)
playShe might have become unbearable. Być może stała się nieznośna. (Ale kto w to uwierzy?)
playThey may not have been happy together. Może nie byli razem szczęśliwi.
playHe might not have tried hard enough. Być może nie starał się wystarczająco.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

wypasiona strona !!! brawa dla autorów!!!