Czasowniki modalne mustn't i can't w języku angielskim

W języku angielskim zabraniamy za pomocą mustn't (nie wolno) i can't (nie można). Zazwyczaj można stosować te czasowniki wymiennie:

playYou mustn't park here. Nie wolno tutaj parkować.
playYou can't park here. Nie można tutaj parkować.

Oczywiście, specyfika czasowników modalnych narzuca tę samą formę dla wszystkich osób, bez względu na to, czy mówimy o liczbie pojedynczej czy mnogiej, a zatem np:

I mustn't use his laptop. Nie wolno mi korzystać z jego laptopa.
I can't use his laptop. Nie mogę korzystać z jego laptopa.
She mustn't play with their neighbours' daughter. Nie wolno jej bawić się z córką ich sąsiadów.
She can't play with their neighbours' daughter. Ona nie może bawić się z córką ich sąsiadów.
Our students mustn't eat or drink in the classrooms. Naszym uczniom nie wolno jeść ani pić w salach lekcyjnych.
Our students can't eat or drink in the classrooms. Nasi uczniowie nie mogą jeść ani pić w salach lekcyjnych.
playWe mustn't eat in class. Nie wolno nam jeść podczas lekcji.
playWe can't eat in class. Nie możemy jeść podczas lekcji.

Wchodząc w szczegóły, można zauważyć jednak drobną różnicę między mustn't i can't:

playmustn't odnosi się tylko do zakazów (Nie wolno ci!)
playcan't może znaczyć albo zakaz (Nie możesz tego zrobić, bo ci nie pozwalam!)
albo brak umiejętności (Nie możesz tego zrobić, bo nie potrafisz).

Dla zilustrowania podajemy lubiany przez anglistów żart (Ach, ten angielski humor...):

play A: Can I smoke in here?
B: Yes, you can... but you mustn't.

Trzeba w tym miejscu wspomnieć, że forma mustn't odnosi się do teraźniejszości lub jest ogólnym zakazem, a zatem w domyśle dotyczy też bezpośredniej przyszłości. Natomiast gdy chcemy mówić o minionych czy przyszłych zakazach, zastosujemy zamiennie wyrażenie not be allowed to, np:

I wasn't allowed to borrow his laptop. Nie wolno mi było pożyczać jego laptopa.
We were not allowed to use dictionaries during the exam. Nie wolno nam było korzystać ze słowników podczas egzaminu.
He's never been allowed to drive his father's car. Nigdy nie było mu wolno jeździć samochodem ojca.
You won't be allowed to contact anybody. Nie będzie ci/wam wolno się z nikim kontaktować.

Innym czasownikiem modalnym, którym też możemy wyrazić brak pozwolenia, jest may — oczywiście w formie przeczącej:

playYou may not play loud music after ten p.m. Nie możecie puszczać głośnej muzyki po 22. (= Nie pozwalam wam na to.)
playYou may not touch anything in the room. Nie wolno ci niczego w tym pokoju dotykać. (= Nie pozwalam ci.)
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (4)

Polacy lepiej nie żartują

świetny żarcik

Ja studiuje filologie angielska, ale tego żartu nie znałem :p jednakze celnie oddaje rożnice ;)

dobre:)