Czasowniki modalne w języku angielskim

O ile potrzebę wyrażamy stosując need, to o braku potrzeby możemy mówić aż na trzy sposoby:
needn't / don't need to / don't have to.

Oczywiście, musimy pamiętać o trzeciej osobie liczby pojedynczej, w której don't zamieni się na doesn't i ostatecznie będziemy mieć: needn't / doesn't need to / doesn't have to.

Poniżej przedstawiamy tradycyjnie kilka przykładów:

playYou needn't take an umbrella. Nie musisz brać parasolki.
playYou don't need to take an umbrella. Nie musisz brać parasolki.
playYou don't have to take an umbrella. Nie musisz brać parasolki.

Powyższe zdania odnoszą się do wspomnianego braku potrzeby. Nie ma potrzeby brać parasolki, bo raczej nie zapowiada się na deszcz.

UWAGA!
Jest też wyrażenie z need, które ma troszkę inne znaczenie: needn't have + 3 forma czasownika.

Spójrzmy na przykład:

playI needn't have taken this umbrella. Niepotrzebnie wzięłam tę parasolkę.

Zdania z needn't have + 3 forma czasownika mówią nam, że czynność została wykonana, choć nie było takiej potrzeby.

Jeśli chcemy po prostu powiedzieć, że w przeszłości nie było potrzeby wykonywać jakiejś czynności, musimy użyć didn't need to.

playI didn't need to take an umbrella. Nie musiałam brać parasolki.

Analizując nasz ostatni przypadek z parasolką: tym razem nie żalimy się, że niepotrzebnie ją dźwigaliśmy, choć deszcz nie padał - po prostu stwierdzamy, że parasolki nie było potrzeby brać (nie wnikając, czy ostatecznie ją zabraliśmy ze sobą czy nie).

Komentarze (3)

Po każdym czasowniku modalnym występuje forma bezokolicznika niezależnie od osoby - czyli mówiąc krótko nie zamieniamy have na has :)

Raczej nie - pozostanie forma needn't have - dedukuje tak po zaznaczeniu całego wyrazenia na kolor jasnozielony ;P

Czy w 3 os l.poj zdanie będzie brzmieć - He needn't have taken this umbrella? czy have zmienia się na has?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.