Czasowniki modalne - ćwiczenia online

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Create sentences by choosing the correct verbs.
poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Czasowniki modalne w języku angielskim

  1. We   some new shoes for Janet when we go into town this afternoon.

  2. Eleanor   go to work tomorrow.

  3. Why   on the early train?

  4. Why did we   so many bottles of wine?

  5. When does Albert   see the doctor again?

  6. I'm sure we   spend so much on food last week.

  7. What will we do if Simon   go away and can't help in the shop?

  8. My boss told me I   make tea and coffee for everyone.

  9. You   the grass if you're tired.

  10. What's the point of   three copies of every report?

Więcej ćwiczeń dla Czasowniki modalne w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Czasowniki modalne w języku angielskim lub wszystkie Czasowniki modalne ćwiczenia

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: