Czasowniki modalne - ćwiczenia z angielskiego

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Create sentences by choosing the correct forms of the verbs.
poziom ćwiczenia: advanced

Opis gramatyki: Czasowniki modalne w języku angielskim

  1. You really   me a present yesterday.

  2. Do I   a copy of the report to David?

  3. What do I   to convince you I'm right?

  4. Dennis says he   about his exams last week. They were easy.

  5. Why does Kevin   to hospital tomorrow?

  6. There's something I   about Sammy. Listen carefully, please.

  7. When do we   the current project?

  8. You   be in the office so early this morning.

  9. Why do we   all the time?

  10. Tell me what you   about our club for your article.

Więcej ćwiczeń dla Czasowniki modalne w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Czasowniki modalne w języku angielskim lub wszystkie Czasowniki modalne ćwiczenia

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: