Czasowniki modalne – ćwiczenia z angielskiego

Polecenie:

Complete the sentences by choosing the correct forms of the verbs.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Czasowniki modalne w języku angielskim

  1. You really   me a present yesterday.

  2. Do I   a copy of the report to David?

  3. What do I   to convince you I'm right?

  4. Dennis says he   about his exams last week. They were easy.

  5. Why does Kevin   to hospital tomorrow?

  1. There's something I   about Sammy. Listen carefully, please.

  2. When do we   the current project?

  3. You   be in the office so early this morning.

  4. Why do we   all the time?

  5. Tell me what you   about our club for your article.

Więcej ćwiczeń dla Czasowniki modalne w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Czasowniki modalne w języku angielskim lub wszystkie Czasowniki modalne ćwiczenia

Komentarze (7)

:)

Thank you, ang.pl /

Dziękujemy za słuszną uwagę. Poprawiliśmy w końcu. ;)

Te błędy są w ogóle poprawiane? Z pierwszym zdaniem nadal jest problem.

tak pewnie tam jest błąd bo wskazuje wyraznie na czas przeszły

Potwierdzam. Pierwsze rozwiązanie powinno być "You really needn't have bought me a present yesterday. " Tymczasem wskazuje, że błędnie.

źle:You really needn't have bought me a present yesterday. ???????????????

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.