Czasowniki modalne can, could, may i might w języku angielskim

Dla wyrażania prośby o pozwolenie i do udzielenia pozwolenia przydadzą się m.in. czasowniki modalne can, could, may i might.

Przeanalizujmy ich zastosowanie, zajmując się nimi po kolei: od zwykłej prośby, poprzez prośbę grzeczniejszą, aż po bardzo oficjalne zapytanie. Stopień formalności wynika między innymi z pewności lub wątpliwości, czy uzyskamy pozwolenie.

playcan stosowane w neutralnych pytaniach, przetłumaczymy jako Czy mogę?
playcould bardziej uprzejme, tłumaczymy zazwyczaj jako Czy mógłbym?
playmay stosowane podobnie jak could, ale bardziej oficjalne
playmight bardzo oficjalna prośba (np. Pani pozwoli, że... ?, Czy nie miałby pan nic przeciwko, żebym...?)

Dla utrwalenia spójrzmy na przykłady:

playCan I open the window? Czy mogę otworzyć okno? (neutralne)
playCould I open the window? Czy mógłbym otworzyć okno? (uprzejme)
playMay I open the window? Czy mógłbym otworzyć okno? (oficjalne)
playMight I open the window? Czy nie miałby pan nic przeciwko, gdybym otworzył okno?
(bardzo oficjalne — gdy wątpimy, że otrzymamy pozwolenie,
bo np. prosimy o coś trudnego do zaakceptowania)

Kiedy okoliczności wymagają większego taktu czy szczególnej uprzejmości, można na przykład powiedzieć:

Do you think I could use your laptop? Czy byłaby taka możliwość, żebym skorzystał/-a z pani/pana/państwa laptopa?
Do you think I might borrow your comb? Czy byłaby taka możliwość, żebym pożyczył/-a twój grzebień?
Do you think I could possibly postpone my appointment with the president? Czy byłaby taka możliwość, żebym przełożył/-a moje spotkanie z prezesem?

albo:

I was wondering if I could/might leave earlier today. Zastanawiałam/-em się, czy mogłabym/mógłbym wyjść dziś wcześniej.
I was wondering if I could/might take two days off this week. Zastanawiałam/-em się, czy mogłabym/mógłbym wziąć w tym tygodniu dwa dni wolnego.
I was wondering if I could/might bring my dog to the office tomorrow. Zastanawiałam/-em się, czy mogłabym/mógłbym przyjść jutro do biura z psem.

Pytanie o pozwolenie może też opierać się na czasowniku modalnym would z czasownikiem mind:

Trzeba wtedy pamiętać, że wprowadzamy w ten sposób strukturę drugiego okresu warunkowego, co narzuca drugą formę czasownika w podrzędnej części zdania (po if):

Would you mind if I smoked? Czy miał(a)by pan/-i coś przeciwko, gdybym zapalił/-a?
Would you mind if I paged through your paper? Czy miał(a)by pan/-i coś przeciwko, gdybym przejrzał/-a pana/pani gazetę?
Would you mind if I used your hand cream? Czy miał(a)by pan/-i coś przeciwko, gdybym skorzystał/-a z pana/pani kremu do rąk?

Można też obejść drugi okres warunkowy i powiedzieć:

Would you mind my smoking? Czy będzie panu/pani/państwu przeszkadzało, jeśli zapalę?

Aby udzielić pozwolenia, najczęściej stosujemy can lub — bardziej oficjalnie — may:

playYou can have a seat here, dear. Możesz tutaj usiąść, moja droga.
The cake is ready, so you can taste it. Ciasto jest gotowe, więc możecie go spróbować.
You may now open your examination papers. Możecie teraz otworzyć arkusze egzaminacyjne.
playYou may leave now. Może pan/pani już wyjść.
playYou friend may stay with us as long as she wants. Twoja koleżanka może się u nas zatrzymać tak długo, jak chce.

Tak wyglądają krótkie odpowiedzi twierdzące na prośbę o pozwolenie:

Of course you can. Oczywiście, że możesz.
Of course you may.

Natomiast odmowa pozwolenia wygląda tak:

No, you can't. Nie, nie możesz.
No, you may not.

Pamiętajcie, że zbycie kogoś krótkim i zdecydowanym zwrotem będzie dość obcesowe. Jeśli chcemy, aby odmowa zabrzmiała uprzejmie, dodajmy jej powód, np. na pytanie:

playMight we borrow your beach umbrella? Czy moglibyśmy pożyczyć wasz parasol plażowy?

odpowiemy:

playI'm afraid not. We're going to need it today. Niestety nie. Będzie nam dziś potrzebny.

Poza omówionymi już czasownikami modalnymi, pozwolenie można też wyrazić czasownikiem shall

W takim kontekście shall stosujemy tylko w 2. i 3. os. w języku formalnym lub literackim:

playHe shall go wherever he pleases. Może pójść, gdzie chce. (Ma moje pozwolenie.)
playYou shall take whichever horse you wish. Możesz wziąć którego tylko konia chcesz. (Pozwalam ci.)
playYour sister shall stay here as long as she likes. Twoja siostra może się tu zatrzymać tak długo, jak chce. (Wyrażam na to zgodę.)

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (5)

kto pytał cię o zdanie

Ja nic nie rozumie ! ;(

Might you learn to English?;)

Nie do końca zgadzam się z interpretacją próśb i zapytań o pozwolenie. Otóż, may jest najbardziej oficjalne i formalne (spoken formal), zaś might wyraża wprawdzie bardzo grzeczne zapytania, ale nadal jest nieformalne. W mowie bardzo oficjalnej i formalnej might wyraża raczej niezbyt przyjazne zapytania, np.
And who might you be, young man?

Czy could, may, might, may not, might not w czasie przeszłym można stosować zamiennie?