Czasowniki modalne can, could, may i might w języku angielskim

Jak pamiętamy, największą pewność określamy za pomocą must (z pewnością tak jest) i can't (z pewnością tak nie jest).

Jeśli natomist prawdopodobieństwo jest mniejsze, używamy kolejno: can, could, may i might.

playcan wyraża dosyć duże, obiektywnie istniejące prawdopodobieństwo
playcould wyraża umiarkowane prawdopodobieństwo
playmay używamy w znaczeniu: być może coś ma/będzie miało miejsce
playmight używamy w znaczeniu: coś mogłoby mieć miejsce

Porównajmy przykłady:

playYou can do it! Dasz radę!
(jest duże prawdopodobieństwo, że komuś się uda)
playI could buy these shoes... Mogłabym kupić te buty...
(ale w sumie nie jestem jeszcze zdecydowana)
playIt may rain tomorrow. Być może jutro będzie padać.
playHe might still be in this room. On może być ciągle jeszcze w tym pokoju.
(aczkolwiek istnieje małe prawdopodobieństwo, że nadal tam jest)

Prawdopodobieństwo dotyczące przeszłości wyrażamy przez could, may, might, may not, might not + perfect infinitive. Kilka przykładów:

playThey could have forgotten about the meeting. Mogli zapomnieć o spotkaniu. (i dlatego nie przyszli)
playHe may have cheated on her. Możliwe, że ją zdradził. (ale jednak prawdopodobieństwo nie jest duże, może rozstali się z innego powodu...)
playShe might have become unbearable. Być może stała się nieznośna ...
playThey may not have been happy together. Może nie byli razem szczęśliwi.
playHe might not have tried hard enough. Być może nie starał się wystarczająco...

Dla wyrażania prośby stosujemy cztery czasowniki modalne: can, could, may i might.

Przeanalizujmy ich zastosowanie, zajmując się nimi po kolei: od zwykłej prośby, poprzez prośbę grzeczniejszą, aż po bardzo oficjalne zapytanie.

playcan stosowane w neutralnych pytaniach, przetłumaczymy jako "czy mogę?", "czy możesz?" itd.
playcould bardziej uprzejme, tłumaczymy zazwyczaj jako "czy mógłbym?", "czy mógłbyś?" itd.
playmay stosowane podobnie jak could, ale bardziej oficjalne
playmight bardzo oficjalna prośba (np. pani pozwoli, że ... ?, czy byłby pan łaskaw...?)

Dla utrwalenia przeczytajmy poniższe przykłady:

playCan I open the window? Czy mogę otworzyć okno? (neutralne)
playCould I open the window? Czy mógłbym otworzyć okno? (uprzejme)
playMay I open the window? Czy mógłbym otworzyć okno? (oficjalne)
playMight I open the window? Czy nie miałby Pan nic przeciwko, gdybym otworzył okno? (bardzo oficjalne)

Aby udzielić pozwolenia stosujemy najczęściej can.

playYou can have a seat here, dear. Możesz tutaj usiąść, moja droga.

Ćwiczenia online:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Komentarze (4)

Ja nic nie rozumie ! ;(

Might you learn to English?;)

Nie do końca zgadzam się z interpretacją próśb i zapytań o pozwolenie. Otóż, may jest najbardziej oficjalne i formalne (spoken formal), zaś might wyraża wprawdzie bardzo grzeczne zapytania, ale nadal jest nieformalne. W mowie bardzo oficjalnej i formalnej might wyraża raczej niezbyt przyjazne zapytania, np.
And who might you be, young man?

Czy could, may, might, may not, might not w czasie przeszłym można stosować zamiennie?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.