Czasowniki modalne w języku angielskim: rady i zalecenia

Oczywistym wyborem, gdy chcemy udzielać rad, są czasowniki should ,ought to i need.

You should do something about it. Powinnaś / Powinieneś coś z tym zrobić.
You ought to do something about it.
You need to do something about it.

playYou should start revising for the exam. Powinnaś / Powinieneś zacząć uczyć się do egzaminu.
playYou shouldn't eat so much chocolate. Nie powinnaś/powinieneś jeść tyle czekolady.
playYour son shouldn't play computer games all day long. Twój syn nie powinien cały dzień grać na komputerze.

Powyższe przykłady brzmią jak złote rady dobrej cioci i dotyczą praktycznych spraw albo mają charakter umoralniający, przy czym nie stanowią nakazu, a jedynie zalecenie, które ma odbiorcę naprowadzić na właściwą drogę.

Should i ought to mogą też wyrażać rekomendacje i użyjemy ich, aby po prostu polecić film, książkę, itp:

You should see this film. I'm sure you'd like it. Powinnaś / Powinieneś obejrzeć ten film. Na pewno by ci się spodobał.
You ought to try this recipe. It's really simple. Powinnaś / Powinieneś wypróbować ten przepis. Jest bardzo prosty.

had better

Jeśli znacie operator have i jego przeszłą formę had, wiecie zapewne, że wymagają one użycia III formy czasownika. Jest jednak w języku angielskim struktura, która zupełnie burzy ten porządek. Wygląda tak:

had better do something

Jak widzicie, czasownik had użyty jest tutaj z bezokolicznikiem, czyli zachowuje się jak czasownik modalny. Taka forma obowiązuje dla wszystkich osób liczby pojedynczej i mnogiej. Można stosować formę skróconą (I'd, you'd, itd.). Had better do something służy do udzielania rad, ale też ostrzeżeń, napomnień (także wobec siebie), które dotyczą konkretnych sytuacji.

Zalecenie odnosi się do teraźniejszości i przyszłości (forma had może nieco mylić).

Oto kilka przykładów:

I'd better keep it to myself. Lepiej zatrzymam to dla siebie.
You had better be careful! Lepiej uważaj!
Terence had better shut up next time! Terence niech się lepiej następnym razem zamknie!
We'd better hurry. It's getting late. Lepiej się pospieszmy. Robi się późno.
  • przeczenia

Formę przeczącą tworzymy przez dodanie not, ale — uwaga! — nie doczepiamy not do had, tylko wstawiamy po better a przed bezokolicznikiem:

I'd better not tell anyone about it. Lepiej nikomu o tym nie powiem.
You'd better not lie to me! Lepiej mnie nie okłamuj!
She'd better not poke her nose in other people's affairs. Niech ona lepiej nie wściubia nosa w cudze sprawy.
They'd better not come here again. Niech oni/one lepiej już tu nie przychodzą.
  • pytania
Had you better ask Ron first? A może byś lepiej najpierw zapytał Rona?
Hadn't we better wait for the others here? Nie byłoby lepiej poczekać tutaj na pozostałych?
Hadn't she better withdraw the money now? Może ona by lepiej wypłaciła te pieniądze teraz?

prośba o radę

Warto jeszcze wspomnieć, że czasowniki modalne przydadzą się także do wyrażenia prośby o udzielenie rady, np:

Shall I apply for this job? Mam aplikować na to stanowisko?
Should I tell her the truth? Powinienem powiedzieć jej prawdę?
What would you do if you were in my shoes? Co byś zrobił na moim miejscu?


 

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.