Czasowniki modalne do wyrażania próśb w języku angielskim

Jeśli chcemy poprosić kogoś o zrobienie czegoś, zastosujemy podobne czasowniki i struktury, których używamy, gdy to my chcemy coś zrobić i prosimy o pozwolenie.

Jeśli chodzi o czasowniki modalne, wykorzystamy can, could, will, would.

Przeanalizujmy ich zastosowanie, zajmując się nimi po kolei: od zwykłej prośby po prośbę grzeczniejszą. Stopień formalności wynika między innymi z pewności lub wątpliwości, czy uzyskamy zgodę.

playcan stosowane w neutralnych pytaniach, przetłumaczymy jako Czy możesz? Czy może pani?
playcould bardziej uprzejme, tłumaczymy zazwyczaj jako Czy mógłbyś? Czy mogłaby pani?

Dla utrwalenia spójrzmy na przykłady (opcjonalne please to element, który dodaje pytaniu uprzejmości):

Can you (please) open the window? Czy możesz otworzyć okno?
Could you (please) open the window? Czy mógłbyś otworzyć okno?

Kiedy okoliczności wymagają większego taktu czy szczególnej uprzejmości, bo na przykład zdajemy sobie sprawę, że nasza prośba może przekroczyć czyjeś granice, można powiedzieć:

Do you think you could lend me your laptop? Czy byłaby taka możliwość, żebyś mi pożyczył swój laptop?
Do you think you could possibly let me use your comb? Czy pozwoliłbyś mi skorzystać ze swojego grzebienia?
Do you think you could possibly postpone my appointment with the president? Czy byłaby taka możliwość, żeby pani przełożyła moje spotkanie z prezesem?

albo:

I was wondering if you could let me leave earlier today. Zastanawiałam/-em się, czy mógłby pan/mogłaby pani pozwolic mi dziś wcześniej wyjść.
I was wondering if you could move to another table. Zastanawiałam/-em się, czy mógłby pan/mogłaby pani przenieść się do innego stolika.
I was wondering if you could ask your daughter to leave us alone. Zastanawiałam/-em się, czy mógłby pan/mogłaby pani poprosić swoją córkę, żeby zostawiła nas w spokoju.

Prośba może też opierać się na czasowniku modalnym would z czasownikiem mind:

Would you mind opening the window? Czy byłby pan uprzejmy/mógłby pan otworzyć okno?
Would you mind not smoking? Czy byłby pan uprzejmy/mógłby pan nie palić?

Spójrzcie na różne wersje prośby o poniesienie torby — od najprostszych, nieformalnych, do najbardziej wyszukanych, a przez to uprzejmych.

Will you carry my bag?
Can you carry my bag?
Could you carry my bag?
Would you carry my bag?
Would you mind carrying my bag?
Do you think you could carry my bag?
I was wondering if you could carry my bag?
I don't suppose you could carry my bag, could you?
Would you be so kind as to carry my bag?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.