Czasowniki modalne do składania ofert i propozycji w języku angielskim

Jeśli chcemy złożyć komuś propozycję lub ofertę, do dyspozycji mamy kilka czasowników modalnych.

  • shall do składania oferty

Shall użyjemy w pytaniach w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej:

Shall I help you with your luggage? Mam ci pomóc z bagażem?
Shall we send you our catalogue? Czy mamy państwu wysłać nasz katalog?
Shall I keep an eye on your suitcase? Czy mam przypilnować pana/pani walizki?
  • will do składania oferty

Will brzmi bardziej zdecydowanie — decyzja została podjęta i składam bardziej wiążącą propozycję zrobienia czegoś:

I'll look after your flat when you're away Przypilnuję ci mieszkania, kiedy cię nie będzie.
We'll see to the problem immediately. Natychmiast zajmiemy się tym problemem.
I'll hold the door for you. Przytrzymam ci drzwi.
  • can i could do składania oferty

Również czasowniki can i could mogą sygnalizować gotowość do jakiegoś działania, stanowiąc w ten sposób ofertę, np:

I could go with you if you like. Mógłbym pójść z tobą, jeśli chcesz.
We can come some other time. Możemy przyjść kiedy indziej.
We could reduce the price if you increased your order. Moglibyśmy obniżyć cenę, gdybyście zwiększyli zamówienie.
  • would do składania oferty

Kolejny czasownik modalny, którym możemy wyrazić ofertę czy zaproszenie to would, a konkretnie chodzi o konstrukcję would like to:

playWould you like to see my photos? Chciałabyś obejrzeć moje zdjęcia?
playWould you like to have a drink? Chciałabyś się czegoś napić?
playWould you like to use my phone? Chciałabyś skorzystać z mojego telefonu?
playWould you like me to go with you? Chciałabyś, żebym z tobą poszedł?
playWould you like an apple? Chciałbyś jabłko?
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.