Czasowniki modalne w języku angielskim

Czasowniki modalne służą do opisywania opinii, emocji, przypuszczeń. Za ich pomocą możemy również zakazywać, prosić, pytać, mówić o obowiązkach i umiejętnościach. Nie wyrażają samych czynności, a tylko są do nich dodatkiem, komentarzem opisującym to, co o nich myślimy, jakie one są, jakie jest prawdopodobieństwo, że mogą się zdarzyć.

Porównajmy przykłady:

playI swim. Ja pływam.
playI can swim. Ja potrafię pływać.

Tutaj czasownik modalny can opisuje czynność pływania i mówi nam coś dodatkowo o niej - tzn., że ja tę czynność potrafię wykonywać.

Popatrzmy na jeszcze jeden przykład:

playThe book is here. Książka jest tutaj.
playThe book must be here. Książka musi tutaj być (z pewnością jest tutaj).

W tym przypadku czasownik modalny must opisuje nam czasownik być. W pierwszym zdaniu stwierdzamy obecność książki. W drugim zdaniu opisujemy, co myślimy o obecności książki - mianowicie uważamy, że ona gdzieś tutaj być musi. Jest to nasze przypuszczenie.


W dalszej kolejności przyjrzymy się bardziej szczegółowo następującym czasownikom: must, have to, should, ought to, need, can, could, may, might.

Komentarze (5)

falwack
12 mar 2019

@hibic
have to jest czasownikiem modalnym.

hibic
17 mar 2017

Dlaczego wśród modalnych wymieniacie "have to"? Przecież to nie jest czasownik modalny.

cherry94
27 sie 2013

Dzięki za konstrukcje czasowników modalnych w czasie przeszłym! :)

ziober33
30 cze 2013

Nareszcie znalazłem coś co jest jasne i bardzo czytelne.

mariusz123321
17 cze 2012

Bardzo przydatne tego właśnie potrzebowałem

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.