Czasowniki modalne – ćwiczenia z angielskiego

Polecenie:

Complete the sentences by choosing the correct forms of the verbs.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Czasowniki modalne w języku angielskim

  1. The production manager isn't here. He   home early.

  2. I can hear a noise in the cutting room. Someone  .

  3. It   my uncle you saw in town yesterday. He moved to Italy last year.

  4. What   you like for supper?

  5. I think we   go to bed early. We have to be up at five o'clock.

  1. Do you think you   help me for a couple of hours tomorrow?

  2. You   shouted at Pamela. She's very upset.

  3. I   talk to your father as soon as possible. Is he at home?

  4. We're a bit late. The film   already started.

  5. You   leave when the bell rings, and not before.

Więcej ćwiczeń dla Czasowniki modalne w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Czasowniki modalne w języku angielskim lub wszystkie Czasowniki modalne ćwiczenia

Komentarze (7)

Supi

@zajawa99 : W tym kontekście czasownik modalny jest użyty jako 'logical assumption' dla którego w czasie teraźniejszym/ przyszłym są formy: must, can't, couldn't, a w czasie przeszłym: must have, can't have, couldn't have.
W tym zdaniu mówimy o sytuacji przeszłej, dlatego musimy użyć 'couldn't have been'.

Użylibyśmy 'could' (w sytuacji przeszłej) gdyby mowa była o umiejętnościach (ability; np. He could speak Japanese) lub przecząc w zakazie (prohibition; np. They couldn't wear jeans at work (they were not allowed to)).

hej "it couldn't have been my uncle you saw in town yesterday." nie powinno być it couldn't be ?? jest podany precyzyjny czas w tym zdaniu co w mojej opinii wyklucza czas present perfect.

:)

Thank you, ang.pl /

We're a bit late. The film might have already started. - moim zdaniem must have również pasuje, zależy jak bardzo jesteśmy pewni, jak stoimy przed salą kinową i słyszymy już dialogi to film bardziej MUST się zacząć niż MIGHT zacząć :P

We have to be up a? five o'clock. (at) :)

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.