Czasowniki modalne - ćwiczenia z angielskiego

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Create sentences by choosing the correct verbs.
poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Czasowniki modalne w języku angielskim

  1. The production manager isn't here. He   home early.

  2. I can hear a noise in the cutting room. Someone  .

  3. It   my uncle you saw in town yesterday. He moved to Italy last year.

  4. What   you like for supper?

  5. I think we   go to bed early. We have to be up a five o'clock.

  6. Do you think you   help me for a couple of hours tomorrow?

  7. You   shouted at Pamela. She's very upset.

  8. I   talk to your father as soon as possible. Is he at home?

  9. We're a bit late. The film   already started.

  10. You   leave when the bell rings, and not before.

Więcej ćwiczeń dla Czasowniki modalne w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Czasowniki modalne w języku angielskim lub wszystkie Czasowniki modalne ćwiczenia

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: