Czasowniki modalne – ćwiczenia z angielskiego

Polecenie:

Complete the sentences by choosing the correct forms of the verbs.

poziom ćwiczenia: intermediate

Opis gramatyki: Czasowniki modalne w języku angielskim

  1. The production manager isn't here. He   home early.

  2. I can hear a noise in the cutting room. Someone  .

  3. It   my uncle you saw in town yesterday. He moved to Italy last year.

  4. What   you like for supper?

  5. I think we   go to bed early. We have to be up at five o'clock.

  1. Do you think you   help me for a couple of hours tomorrow?

  2. You   shouted at Pamela. She's very upset.

  3. I   talk to your father as soon as possible. Is he at home?

  4. We're a bit late. The film   already started.

  5. You   leave when the bell rings, and not before.

Więcej ćwiczeń dla Czasowniki modalne w języku angielskim:

Zobacz także: Opis gramatyki: Czasowniki modalne w języku angielskim lub wszystkie Czasowniki modalne ćwiczenia

Komentarze (3)

Thank you, ang.pl /

We're a bit late. The film might have already started. - moim zdaniem must have również pasuje, zależy jak bardzo jesteśmy pewni, jak stoimy przed salą kinową i słyszymy już dialogi to film bardziej MUST się zacząć niż MIGHT zacząć :P

We have to be up a? five o'clock. (at) :)

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.