Czasowniki modalne – ćwiczenia online

ćwiczenie nr
#1920
poziom
elementary
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Choose the correct form to complete the sentences.

Wybierz właściwą formę, żeby uzupełnić zdanie.

  1. I would like   by train.

  2. Sheila would like   the weekend with us.

  3. Where would you like  ?

  4. My father would   to visit Portugal.

  5. We   to live together.

  1. What would she like   after university?

  2. I wouldn't   to be a dentist.

  3. They   like to go to the cinema tonight. They want to stay at home.

  4. My neighbour would like   another car.

  5. I   like to move to another country.

Więcej ćwiczeń dla Czasowniki modalne w języku angielskim:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

Thank you, ang.pl /