Czasowniki modalne – ćwiczenia z angielskiego

ćwiczenie nr
#2554
poziom
intermediate
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Complete the sentences by choosing the correct forms of the verbs.

Uzupełnij zdania, wybierając właściwą formę czasownika.

  1. The gate   around here somewhere.

  2. Hello! You   John's friend. He speaks very well of you.

  3. What   before I go home?

  4. I   Sylvia when we get home.

  5. You   after that big meal.

  1. The doctor told me that I   take it easy for a week or so.

  2. Mick says he   come tomorrow.

  3.   you say that again, please?

  4. Dad says he's sure his passport   somewhere in the house.

  5. We   forget to send a present to Derek.

Więcej ćwiczeń dla Czasowniki modalne w języku angielskim:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (3)

:)

:)

Thank you, ang.pl /