Czasowniki angielskie

Czasownik jest najważniejszą częścią mowy w języku angielskim. Nawet najkrótsze zdanie zawiera czasownik. Możliwe jest nawet utworzenie zdania składającego się tylko z jednego słowa - właśnie czasownika, na przykład:

playStop!

Najogólniej mówiąc, czasowniki określają "akcję", "robienie" czegoś, na przykład: go, fight, write lub opisują pewien stan. Takie czasowniki to na przykład: be, seem, exist.

Czasownik zawsze ma określony podmiot - czyli określone jest kto lub co wykonuje daną czynność lub jest w danym stanie. Na przykład w zdaniu:

playMary likes cats. Marysia lubi koty.

podmiotem zdania jest Mary, a czynność wykonywaną przez podmiot opisuje czasownik like - lubić.

Kolejną cechą czasowników angielskich jest to, że prawie zawsze zmieniają formę, inaczej niż np. rzeczowniki, przymiotniki czy przysłówki, które zawsze wyglądają tak samo (chociaż rzeczownik może mieć liczbę pojedynczą i mnogą, których pisownia się różni). Na przykład czasownik workpracować ma następujące formy: to work, work, works, worked, working.

bezokolicznik

Ta podstawowa, bezosobowa forma czasownika, którą znajdziemy w słowniku, to bezokolicznik (infinitive). Po polsku bezokolicznik ma końcówki -ć, -c jak na przykład w wyrazach: biec, spać, jeść, uciec. Po angielsku będzie on czasem poprzedzony słówkiem 'to' - to run, to sleep, to eat, to flee. Te czasowniki to tak zwane czasowniki główne - przekazujące bezpośrednią informację o stanie lub czynnościach podmiotu.

czasowniki modalne

Oprócz tego istnieje w języku angielskim grupa czasowników, tak zwanych czasowników modalnych, które zachowują się nieco inaczej niż czasowniki podstawowe. Na początek należy zapamiętać, że są to czasowniki, które są samodzielne - nie potrzebują operatorów, żeby utworzyć pytania czy przeczenia, są nieodmienne - bez względu na to, w której pojawiają się osobie, nie przyjmują żadnych końcówek, wreszcie - nie stawia się przed nimi 'to' w bezokoliczniku. Są to na przykład: may, can, should, would.

czasowniki pomocnicze

I ostatnia grupa czasowników - tzw. auxiliary verbs - czyli czasowniki pomocnicze. To takie słówka, które funkcjonują jako operatory. Nic nie znaczą, chociaż ich formy są identyczne jak czasowników głównych. Ich funkcją jest jedynie 'ustawienie' czasu w zdaniu, umożliwienie utworzenia przeczenia lub pytania. Te słówka to: have/has/had w czasach Perfect, do/does w czasie Present Simple i did w czasie Past Simple, oraz wszystkie formy czasownika 'to be' w czasach Continuous - am/is/are/was/were.

regularne i nieregularne

Czasowniki angielskie mogą, oprócz tego, dzielić się jeszcze na regularne i nieregularne.

Z czasownikami regularnymi sprawa jest prosta. W drugiej i trzeciej formie dodajemy po prostu końcówkę -ed i gotowe:

playwork » worked
playlook » looked
playlike » liked
playkiss » kissed
playhelp » helped

Niestety jest też zła wiadomość - na czasowniki nieregularne nie ma metody - trzeba ich się po prostu nauczyć na pamięć. Oto kilka przykładów:

I forma II forma III forma
playbe was been być
playdo did done robić
playread read read czytać
playbring brought brought przynosić
playsee saw seen widzieć

Oto link do pełnej tabeli z listą czasowników nieregularnych wraz z wymową.

Ćwiczenia online:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Komentarze (28)

Link "tabela z listą [...]" nie kieruje do tabelki z czasownikami nieregularnymi :(

Ogółem spaniała strona, uczę się razem z moimi kolegami z Bombasu.

"Kiedy czasownik zakończony jest spółgłoską, a przed nią znajduje się jedna samogłoska, podwajamy ostatnią spółgłoskę. stop - stopped, travel - travelled"
"Kiedy czasownik zakończony jest literą -y, a przed nią znajduje się spółgłoska, zmieniamy y na i. reply - replied, hurry - hurried

Całkiem dobra strona.

Całkiem dobra strona.

przydatne informacje ;)

:)

gupie

fajne

Nie rozumiem ćwiczenia. Dlaczego jest całkiem o czymś innym niż o tym co tutaj jest napisane?

lipa

@KordekLK, jest jeszcze coś takiego jak podmiot domyślny.

Widzę tutaj pewną rozbieżność. Na początku jest przykład, że zdanie może składać się z pojedynczego słówka 'Stop!'. Dalej jest informacja, że czasownik zawsze ma określony podmiot. Gdzie w zdaniu 'Stop!' znajduje się podmiot?

ok, juz wiem ^^

mam pytanie, o co chodzi z tymi trzema formami? po prostu w czasie przyszlym wybieram odpowiednia dla mnie forme czasownika?

kadza92 czy drunk może być czasownikiem i przymiotnikiem?

Mahdaa to proste. Drink drank drunk odnosi sie do picia w sensie spozywać napoje i sa to czasowniki. Drunk oznacza po prostu pijany to przymiotnik

wwiikkaa22

II forma to Past Simple, czyli czas "przeszły prosty", czyli coś zrobiłeś i tyle z tego, np. Yesterday I bought a book. (Wczoraj kupiłem książkę). Łatwo go rozpoznać po takich słowach jak: yesterday, last summer, last week, lub innych słowach określających konkretny czas w przeszłości

III forma to Past Participle. Używasz w niej have/had jako operatora oraz właśnie III formy czasownika, np. He had a broken arm. (On miał złamaną rękę). Tego czasu używasz, gdy opisujesz np czynność, która zakończyła się przed chwila, rezultacie czegoś, co wydarzyło się kiedyś. Łatwo go rozpoznać po takich wyrażeniach jak: just , already , yet , since , for,

mam pytanie. Czym się różni II i III forma, bo I to Present Simple?

Ta strona jest za****sta!!! Tu się więcej można nauczyć niż w szkole na lekcjach!!! Super

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.