Ćwiczenia online - czasowniki modalne

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Create sentences by choosing the correct forms of the verbs.
poziom ćwiczenia: advanced

Opis gramatyki: Zestawienie czasowników modalnych w języku angielskim

  1. You   come with me. It's up to you.

  2. I   a new computer if mine can't be repaired.

  3. Do you think we   to help Frank with his bills last month?

  4. I'm glad we   leave until tomorrow.

  5. Peter   with us yesterday if he had something important to do.

  6. When do you   inform your boss of your decision?

  7. Is there anything else I   before I go?

  8. Whatever happens, you   go into the control room alone.

  9. Danny   at Carol. It was very unkind.

  10.   that eagle in the tree over there?

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: